Friday, 12 November 2010

Membina atmosfera cinta

Apabila mencecah fasa ini (individu muslim), pasti telah ramai antara kita sudah berjaya beriltizam dengan 10 muwasofat tarbiyyah. Mari ke bab seterusnya yakni tangga kedua ke arah pembentukan khilafah; pembentukan keluarga muslim.

Ia bukan sekadar keluarga orang beragama islam, tetapi keluarga yang mengamalkan nilai islam. Untuk menjamin pemeliharaan keluarga islami adalah dengan adanya persekitaran yang mendukung tujuan pendidikan.

Pendidikan di kalangan ahli keluarga, kemudian barulah terbentuk suatu iklim/persekitaran/biah yang baik. Saya namakannya sebagai atmosfera cinta.

Saya percaya interaksi yang baik di kalangan ahli keluarga mampu untuk menghidupkan generasi yang soleh. Generasi yang soleh bermula dari kita, kitalah benihnya kan?

"Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, tanah yang tidak subur, tanamannya yang hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang yang bersyukur." al-A'raf;58

Amal Harun
13200 Kepala Batas